Check muna natin puki mo kung malinis pasok si batuta sau