Kahit tapos na araw ng mga puso meron paring kumain ng tite