Masaya na siya sa abroad nakita na niya si pandepuday