Nakulangan sa tite ni jowa gumamit pa ng artificial pagkatapos makaisa