Payag makigpag one night stand basta iputok sa puki niya