Wala sa laki ang pag mamahalan kundi sa pagalingan