69 ginawa nila para matikman nila kung anong lasa nilang dalawa