Ang lambot ng puki mo parang di ka sanay sa iyotan