Dahil Nanalo Ang Lakers Hotel Muna Kami Ni Komander