Dahil Walang Tao Sa Stockroom Tau Gagawa Ng Milagro