Eut ang ibiniyad sa utang kay kuya Balong

Leave a Reply

Your email address will not be published.