Kung Hindi Siya Naging Army Di Sana Siya Makakatikim Ng Ganito