Masaya Na Siya Nung Natikman Niya Tinula Ng Bisita Nila