Ok Na Sana Siyang Jowa Pero Grabi Subrang Ingay Niya Pag Kinatut