Pinakain ni pare ang tite niyang malambot pa sa kabote