Pink Na Burat Ipinasok Sa Dambuhalang Tite Ni Chard