Tahimik Kalang Nung Una Pero Gusto Muna Pala Akong Kagatin