Walang pang check in sa labas ng mall sila tumatahol